Tumblelog by Soup.io
 • lucyfer
 • sharaquss
 • nenneke
 • pralina
 • basheerakhan
 • zvrotna
 • skulldisco
 • koskoss
 • 18alexa18
 • Yazek
 • bananaslit
 • mahoniova
 • oceanplanet
 • Frey
 • brownik
 • littlesensitivity
 • paliti
 • zabojczeswiatelko
 • katsiu
 • futureiscoming
 • chocolatecandle
 • hesher
 • Shadowblade
 • czasnazupe
 • marrcin
 • sbt
 • lobotomy
 • ewik
 • meeds
 • come-crawling-faster
 • Clary
 • TyMiJestes
 • guyver
 • sininen
 • kacownik
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viaphilomath philomath
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viaphilomath philomath
6065 c98c 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viairmelin irmelin
3143 89cd 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
6693 084e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
3449 bd0f 390
Reposted bySenyia Senyia
3444 81fa 390
<3
Reposted byoutofmyhead outofmyhead
6461 e2e8 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viahepi hepi
Reposted fromFlau Flau viahepi hepi
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura - Opowiadania
Reposted fromintotheblack intotheblack viakotfica kotfica
1263 1fc5 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
0857 8326
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
Humans of late Capitalism
Reposted fromfightling fightling viaHypothermia Hypothermia
6227 423e 390
0209 630e 390
Reposted fromnoaction noaction viaHypothermia Hypothermia
0859 b970 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadanonisko danonisko
7129 ad1f 390
Reposted fromruthieful ruthieful vianikotyna nikotyna

April 21 2018

6706 76f6 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaMatalisman Matalisman
4726 7673 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viajudysza judysza
4997 81a0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialeniwabula leniwabula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl