Tumblelog by Soup.io
 • lucyfer
 • sharaquss
 • nenneke
 • pralina
 • basheerakhan
 • zvrotna
 • skulldisco
 • koskoss
 • 18alexa18
 • Yazek
 • bananaslit
 • mahoniova
 • oceanplanet
 • Frey
 • brownik
 • littlesensitivity
 • paliti
 • zabojczeswiatelko
 • katsiu
 • futureiscoming
 • chocolatecandle
 • hesher
 • Shadowblade
 • czasnazupe
 • marrcin
 • sbt
 • lobotomy
 • ewik
 • meeds
 • come-crawling-faster
 • Clary
 • TyMiJestes
 • guyver
 • sininen
 • kacownik
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

8209 751e 390
8207 500d 390
0619 ff72 390
Reposted fromsjokolade sjokolade viaoutoflove outoflove
9677 08a8 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoutoflove outoflove
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile viaoutoflove outoflove
6336 01ef 390
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaswalloww swalloww
1991 614b 390
Reposted fromnylonred nylonred viaherwings herwings
2412 423e 390
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaherwings herwings
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaherwings herwings
0578 93ef 390
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaherwings herwings
Reposted fromzombl zombl viaherwings herwings
5361 0506 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaherwings herwings
1716 fe03 390
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viaherwings herwings
3306 b343 390
Reposted fromaniczorka aniczorka viaherwings herwings
3439 3518 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaherwings herwings
Wszystkie nasze dni są policzone. Nie możemy pozwolić sobie na bezczynność. Lepiej realizować zły pomysł, niż nie robić nic, bo wartość pomysłu wyłania się, dopiero gdy go wcielisz w życie. Bywa, że pomysł jest czyś najmniejszym na świecie, płomykiem, nad którym się pochylasz, otaczasz dłońmi i modlisz się, by nie stłumiły go wyjące nad nim burze. Gdy wytrwasz, możesz przy nim stworzyć rzeczy wielkie, potężne, przejmujące i zmieniające świat. A wszystko to dzięki najmniejszemu z pomysłów.
— Nick Cave - 20 000 dni na Ziemi.
Reposted frombaldur baldur viacytaty cytaty
0571 242d 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNickCave NickCave
0727 88e0 390
2288 e9f5 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNickCave NickCave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl