Tumblelog by Soup.io
 • lucyfer
 • sharaquss
 • nenneke
 • pralina
 • basheerakhan
 • zvrotna
 • skulldisco
 • koskoss
 • 18alexa18
 • Yazek
 • bananaslit
 • mahoniova
 • oceanplanet
 • Frey
 • brownik
 • littlesensitivity
 • paliti
 • zabojczeswiatelko
 • katsiu
 • futureiscoming
 • chocolatecandle
 • hesher
 • Shadowblade
 • czasnazupe
 • marrcin
 • sbt
 • lobotomy
 • ewik
 • meeds
 • come-crawling-faster
 • Clary
 • TyMiJestes
 • guyver
 • sininen
 • kacownik
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''

February 24 2018

0140 a3db 390
Ewa Lipska
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianiskowo niskowo
Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
9144 0db6 390
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia vianiskowo niskowo
jeżeli ktoś cały czas pokazuję że ma cie gdzieś i nie jesteś ważna to naprawdę nie jesteś ważna. 
— Babcia
Reposted fromyourhabit yourhabit vianiskowo niskowo
5884 f48f 390
Reposted fromexistential existential vianikotyna nikotyna
8071 50a9 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viagdziejestola gdziejestola
4554 3bc2 390
Reposted fromazathiana azathiana viagdziejestola gdziejestola
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaabsolutiv absolutiv
3473 4a90 390
Reposted frommangoe mangoe viapassingbird passingbird
2955 9d71
Reposted fromgreensky greensky viapassingbird passingbird
2944 1d76
Reposted fromgreensky greensky viapassingbird passingbird
6388 2a7e 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viabadblood badblood
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabadblood badblood
7262 f321 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viabadblood badblood
2989 559b 390
Reposted fromhurra hurra viajudysza judysza
2500 c46c 390
Knowledge came from porn
Reposted froms3 s3 viajudysza judysza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl