Tumblelog by Soup.io
 • lucyfer
 • sharaquss
 • nenneke
 • pralina
 • basheerakhan
 • zvrotna
 • skulldisco
 • koskoss
 • 18alexa18
 • Yazek
 • bananaslit
 • mahoniova
 • oceanplanet
 • Frey
 • brownik
 • littlesensitivity
 • paliti
 • zabojczeswiatelko
 • katsiu
 • futureiscoming
 • chocolatecandle
 • hesher
 • Shadowblade
 • czasnazupe
 • marrcin
 • sbt
 • lobotomy
 • ewik
 • meeds
 • come-crawling-faster
 • Clary
 • TyMiJestes
 • guyver
 • sininen
 • kacownik
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromSabela Sabela viaCryMeARiver CryMeARiver
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
‘wybacz, że patrzę na ciebie z miłością, ale tylko tak potrafię’
— (via umarlabym-dla-ciebie)
Reposted fromsoplica soplica viamoglismywszystko moglismywszystko
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia

December 05 2017

7309 9690 390
Reposted fromteijakool teijakool
6115 4942
Reposted fromjudysza judysza viaMilkyJoe MilkyJoe
4564 20f6 390
Reposted fromtfu tfu viabadblood badblood
7602 bf9e 390
Reposted fromtfu tfu viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
6745 a78c 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viajudysza judysza
1324 85e1 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viastrzepy strzepy
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
6312 4210 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viastrzepy strzepy
4325 fb3f 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viavstane vstane
3900 6483 390
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viazelbekon zelbekon
4863 8570 390
Reposted fromTaieri Taieri viajobi jobi
1956 3c80 390
Reposted fromfoodislove foodislove viajobi jobi
4211 c9f8 390
Reposted fromzciach zciach viajobi jobi
2405 ad02 390
Reposted fromLane Lane viainzynier inzynier
Reposted from1911 1911 viainzynier inzynier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl