Tumblelog by Soup.io
 • lucyfer
 • sharaquss
 • nenneke
 • pralina
 • basheerakhan
 • zvrotna
 • skulldisco
 • koskoss
 • 18alexa18
 • Yazek
 • bananaslit
 • mahoniova
 • oceanplanet
 • Frey
 • brownik
 • littlesensitivity
 • paliti
 • zabojczeswiatelko
 • katsiu
 • futureiscoming
 • chocolatecandle
 • hesher
 • Shadowblade
 • czasnazupe
 • marrcin
 • sbt
 • lobotomy
 • ewik
 • meeds
 • come-crawling-faster
 • Clary
 • TyMiJestes
 • guyver
 • sininen
 • kacownik
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

1917 9164 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaczoo czoo
Reposted fromcarfreitag carfreitag viajudysza judysza
3438 2ee1 390

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

2810 1113 390
Reposted fromkaiee kaiee viaMyBlackWings MyBlackWings
Podaruj temu, kogo kochasz skrzydła, by mógł latać, korzenie, aby wracał i powody, aby został.
— Dalajlama
2190 a67f 390
BALMAIN <3 <3 <3
2189 d531 390
2188 907c 390
Chcę mieć z tobą romans. Pod jednym warunkiem: na całe życie! <3
K <3
— Jerzy Alski - Za dużo miłości
2181 5c21 390
Reposted byelinelaKerisha
2178 862b 390
2177 d407 390
Najważniejsze jest to, że trafiliśmy na siebie i oboje uważamy, że jesteśmy swoimi strzałami w dziesiątkę.
K <3
— Piotr Adamczyk
2171 dd5a 390

August 21 2017

2300 a712 390
Reposted fromnudes nudes viastrzepy strzepy
9627 4c33 390
Reposted fromsohryu sohryu viaExfeletes Exfeletes
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
9447 ea74 390

thivus:

itscolossal:

Artist Walead Beshty Shipped Glass Boxes Inside FedEx Boxes to Produce Shattered Sculptures

cant tell if pretentious or just petty about their experience with fedex

7420 cc6f 390
Reposted fromoll oll viaBananaRama BananaRama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl